IG-CONSULTING

 

Godkjenning for:

  1. *Prosjektering av Brannkonseptet i tiltaksklasse 2

  2. *Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2

  3. *Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

Kontakt:

KONTAKTINFORMASJONTelefon:

913 83 666 eller 32 87 67 26


Org.nr:

990 449 309


Postadresse:

Vikveien 6C

3050 Mjøndalen


Elektronisk post:

ingar.gjesmoe@ebnett.no


Web-kontakt:

tryaand@gmail.com